...

Web graficki dizajn Web digitalni marketing Srbija

Loading Image

Bilbordi

Dizajn reklamnih panoa i bilborda

Reklame velikih dimenzija poput bilborda je tip reklamiranja koji vidi veliki broj ljudi. Nove tehnologije omogućavaju da bilbordi budu i statički i dinamički. Kreiramo i bilbord kampanje. One se sastoje od određenog broja bilborda koji zasebno reklamiraju proizvod ili brend, a zajedno mogu da nose dublju poruku koja komunicira sa ljudima. Dizajn i izrada bilborda je jednostavan način da istaknite svoj proizvod ili uslugu kako biste došli do većeg broja kupaca. Statički moderni bilbordi često imaju dodatke koji se izdvajaju iz same površine bilborda. Na taj način dobijamo 3D efekat i još više privlačimo pažnju gledalaca. Bilbord može sadržati razne informacije: neki popust, akciju cena ali i neku poruku koju želite da vidi što veći broj ljudi. Ono što ljudi vole su šaljivi bilbordi koji ih nasmeju ili zabave. Statički bilbord nudi mogućnost kratke, jednostavne poruke dok dinamički LED ili elektronski bilbord nudi mogućnost deljenja većeg broja informacija unutar tih nekoliko sekundi. Iznajmljivanje bilborda i panoa je efikasan način da Vaš biznis vidi izuzetno veliki broj ljudi.