...

Web graficki dizajn Web digitalni marketing Srbija

Loading Image

Publikacije

Dizajn publikacija i časopisa

Publikacija je štampani materijal koji je izdat u javnost najčešće od strane izdavačke kuće. Publikacije su knjige, časopisi ili udžbenici. Da bi smo dobili dobro grafičko rešenje, izrada i štampa publikacija treba da prođe kroz više procesa. Naše usluge su grafički dizajn, prelom teksta i priprema za štampu svih vrsta radova, radimo za vas dizajn knjiga, dizajn časopisa i dizajn publikacija. Na prvom sastanku ćemo saslušati Vaše ideje i želje, moramo znati tačan cilj kojem težimo kako bismo dobili kvalitetan novi proizvod. Bilo da se radi dizajn dečije knjige, slikovnice, dizajn za novine, ili se radi dizajn časopisa, važno je da znamo koja nam je ciljna grupa i koju poruku želimo preneti. Nakon otkrivanja Vašeg cilja prezentovaćemo Vam dizajn i u dogovoru sa Vama napraviti krajnje korekcije. Današnje mogućnosti štampe su gotovo neograničene. Specijalni papiri, 3d efekti štampe, reljefna štampa.. samo su neke od mogućnosti koje Vaš proizvod mogu dovesti do savršenstva. Prilikom izrade grafičke pripreme svaku stranicu ćemo vam dostaviti na proveru i potvrdu.