...

Web graficki dizajn Web digitalni marketing Srbija

Loading Image

Flajeri

Dizajn flajera i letaka

Dobro osmišljen flajer mora da bude privlačan oku i da ispuni svoju glavnu svrhu: da motiviše i zainteresuje za čitanje. Kreaterijin dizajn flajera je prepoznatljiv po svom glavnom cilju: direktno se obraća ciljnoj grupi koju želite da privučete. Izrada flajera je brza i laka. Kreaterija zna kako da privuče oko budućeg kupca da zastane i pročita Vaš flajer. Flajer je sredstvo sa kojim lako možete dopreti do velikog broja klijenata i prenesete potrebne informacije, bilo da je u pitanju akcija, popust ili opšta informacija o vašem poslovanju. Pravljenje flajera polazi od onoga što je njegova glavna svrha, a to je najčešće informisanje. Visoko kvalitetna fotografija je nešto što utiče na efektivnije privlačenje pažnje čitaocu flajera da pročita informacije na letku. Flajeri mogu biti izrađeni od papira različitog kvaliteta u zavisosti od namene. Dizajnirane letke možete koristiti kao reklamni materijal tako što će biti razdeljen po domaćinstvima, na sajmovima, skupovima, konferencijama ili nekim zabavnim događajima. Flajer može stajati na stolu u restoranu kako bi ste izdvojili nešto iz Vaše ponude i skrenuli panju na to. Često se flajeri koriste kao informativni dodatak iz kupljeni proizvod. Flajer je najneposredniji način da informacije koje želite da dođu do budućih kupaca ili klijenata dođu pravo u njihove ruke te na taj način dobijaju punu pažnju. Ono što je važno je da ih letkom pozovete na akciju-da Vas kontaktiraju, te im treba dati mogućnosti na koje da to učine. Ukoliko želite da Vaša firma ima kvalitetno dizajniran flajer (letak za reklamu) koji lako targetira ciljnu grupu i jasno informiše o svemu što je kupcu ili klijentu bitno, Vaše je samo da nas kontaktirate, a naše da sve ovo sprovedemo delo.