...

Web graficki dizajn Web digitalni marketing Srbija

Loading Image

Plakati

Dizajn plakata i postera

Verovatno niste znali da su plakati nastali kao najrasprostranjeniji oblik reklame tokom 1800-ih. Delom umetnički, a delom poslovni, plakati su bili toliko efikasni u dosezanju masa da su privukli talente nekih od najpoznatijih umetnika svog vremena. Dok su ljudi danas navikli na reklame visoke tehnologije, plakati ostaju relevantni zahvaljujući svojim pristupačnijim cenama i stopi uspeha. Кao marketinški medij, dovoljno su fleksibilni da igraju pomoćnu ulogu u složenijoj reklamnoj kampanji ili da predvode jednu svoju. U dizajn plakata može se svrstati i dizajn postera. Brendiranje prostora je neodvojiva i bitna stavka o kojoj svaka uspešna kompanija vodi računa, a može se upotpuniti dobrim dizajnom postera. Izrada i dizajn postera je bitno područje kojim se bavi grafički dizajn. Uspešan rad na dizajnu plakata često precizno i jasno izražava temu kreacije na jedinstvenom grafičkom jeziku. Cena dobrog rada odgleda se u finalnom proizvodu, a to je dizajn plakata koji u sebi nosi najsažetije vizuelne elemente. Tek nakon što se plakat vidi može se razumeti namera onog koji stvara i prodaje uslugu. Dobra izrada i dizajn plakata se uglavnom može videti u većim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Inđija, Subotica i drugi gradovi čije izloge krase kvalitetno i dobro osmišljeni plakati. Plakati mogu sadržati cenovnik, ilustracije, ali se na njima može nalaziti i cena Vaših usluga. Usluge grafičkog dizajna Kreaterije nude najrazličitije forme brendiranja prostora koje u zajedničkoj saradnji možemo da definišemo i preciziramo kako bismo uvažili ono čime se bavite. Dozvolite sebi da budete primećeni.